De Ravelijnlezing werd voor het eerst georganiseerd in 2009. Inmiddels is de lezing toe aan de 12e editie. In de tijdlijn hieronder vindt u een overzicht van de thema’s die afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd.

11 jaar Ravelijnlezing

14/05/2009

Inspirerend, geïnspireerd leiderschap (2009)

Op 14 mei 2009 vond de 1e editie plaats, met de gastsprekers Jan Pelle en Guust Verpaalen. Zij gingen ieder, na een passende inleiding van burgemeester Polman, op eigen wijze in op het thema van dit jaar Inspirerend, Geïnspireerd Leiderschap. Lees verder »

01/05/2010

Cultural Delta (2010)

Cultural Delta (2010)

De creatieve industrie mag zich de laatste jaren verheugen op een grote belangstelling vanuit Politiek, bestuur en wetenschap. Ze wordt door velen gezien als een motor achter toekomstige economische groei. Lees verder »

01/05/2011

Topsport in de Delta (2011)

Topsport in de Delta (2011)

Voor de derde Ravelijnlezing werd gekozen voor het thema sport. Daar waar voorheen topsporters wisten te excelleren, naast een burgerbestaan, om in hun inkomsten te voorzien, zijn nu meer en meer de sportinfrastructuur en ondersteuning een ‘conditio sine qua non’ geworden om talenten te kunnen laten uitblinken. Lees verder »

01/05/2012

Verbind de Delta (2012)

Verbind de Delta (2012)

De hernieuwde strategische agenda’s van de havengemeenten in de Delta en de grensoverschrijdende ontwikkelingen in relatie tot de logistieke verbindingen en infrastructuur in de Nederlandse en Vlaamse grenszone stonden bij deze lezing in de schijnwerpers. Lees verder »

01/05/2013

De Delta in de Europese Unie (2013)

De Delta in de Europese Unie (2013)

De Ravelijnlezing 2013 had als thema “De Delta in de EU” waarin de Delta als sterk internationaal netwerk binnen de Europese Unie werd belicht. Deelonderwerpen die hierbij centraal stonden waren de ontwikkeling van de Delta als Eurregio; de kansen en projecten in de nieuwe EU programmaperiode 2014-2020 en de wereldhaven en hun achterland. Lees verder »

01/05/2014

Een wereld vol innovatie in de circulaire economie (2014)

Een wereld vol innovatie in de circulaire economie (2014)

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden vernietigd. Met de blue economy staat de Delta aan de vooravond van een economische revolutie. Lees verder »

04/06/2015

Arbeidsmarkt, over grenzen heen (2015)

Arbeidsmarkt, over grenzen heen (2015)

Ravelijnlezing 2015 stond in het teken van de (internationale) arbeidsmarkt. Hoe ziet de arbeidsmarkt in de Delta er nu precies uit, wat staat ons hierbij in de nabije toekomst te wachten en hoe spelen we daar vanuit Ondernemers, Onderwijs en Overheid het best op in. Een actueel onderwerp, met een groot belang voor de Vlaams Nederlandse delta en de regio West Brabant in het bijzonder, dat door vooraanstaande sprekers treffend in beeld zal worden gebracht. Lees verder »

26/05/2016

Maintenance (2016)

Maintenance (2016)

De Ravelijnlezing nam de bezoeker dit jaar mee in de wereld van Maintenance, een sector die volop in ontwikkeling is. De komst van het motoronderhoud voor de F-35 straaljagers uit het JSF-programma naar Woensdrecht werkt als vliegwiel voor innovatie, economische kracht en onderwijskansen. Lees verder »

18/05/2017

Expeditie Circulair (2017)

Expeditie Circulair (2017)

Tijdens de Ravelijnlezing 2017 stonden de biobased en circulaire economie centraal. Enkele jaren geleden leken dit nog ver-van-ons-bed onderwerpen. Inmiddels kiezen de meeste bedrijven en organisaties de circulaire gedachte als uitgangspunt voor hun beleid. Het samenspel tussen mensen en technologie is noodzakelijk en inspirerend voor succesvolle innovatie in de Deltaregio. Lees verder »

18/05/2018

The Future of Food (2018)

The Future of Food (2018)

Technologische ontwikkelingen als blockchain en big data hebben een grote invloed op ons voedselsysteem. Dit gekoppeld aan consumententrends maakt dat we continu moeten inspelen op een wereld die steeds sneller verandert. Ons voedselsysteem ziet er over 10 jaar geheel anders uit. Alle verhoudingen binnen de keten – van boer tot bord – zullen opnieuw worden bepaald. Lees verder »

23/05/2019

Water, strategische verbinder van de Delta

Water, strategische verbinder van de Delta

Tijdens Ravelijnlezing 2019 doken we de diepte in rondom het thema water. Het klimaat verandert. Ernstige droogte en hevige hoosbuien domineren het nieuws en een dalend grondwaterpeil en stijgende waterspiegel bedreigen de West-Brabantse landbouw. Welke stappen moeten we nemen om het hoofd boven water te houden? En welke kansen biedt water om in de toekomst het wonen, werken en recreëren in de Delta-Regio nóg beter te maken? Lees verder »