De Ravelijnlezing is een kennis- en netwerkevent dat jaarlijks plaatsvindt in Bergen op Zoom. Het event wil een verbindende factor zijn tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Vlaams-Nederlandse Deltaregio. Het delen van kennis middels diverse lezingen waarbij de sprekers een voor de Deltaregio actueel thema vanuit verschillende invalshoeken belichten, staat hierbij centraal. De lezing trekt jaarlijks 300 tot 350 belangstellenden.

De Ravelijnlezing werd voor het eerst georganiseerd in 2009. Het event dankt haar naam – en beeldmerk in het logo – aan de locatie waar de eerste lezing plaatsvond: het Ravelijn in Bergen op Zoom, een verdedigingswerk uit de 18e eeuw.

Deltaregio

De Ravelijnlezing is hét podium waar jaarlijks een facet van de kracht van de Deltaregio wordt belicht. De Deltaregio omvat en verbindt het zuiden van Zuid-Holland, Zeeland, West-Brabant en Vlaanderen. In deze regio krijgt ondernemerschap de ruimte door innovatie en samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen: cross-sectoraal en grensoverschrijdend. Deze samenwerking leidt tot hoogstaande technologische ontwikkelingen en tot slimme en vernieuwende producten.

Platform voor decision makers

De Ravelijnlezing vormt het platform dat decision makers binnen de overheid, het bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar brengt rond relevante en inspirerende thema’s die de innovatiekracht, economische kansen en het sociaal-cultureel profiel van de regio versterken. Maintenance, de biobased economy, innovatie in de circulaire economie en de arbeidsmarkt over grenzen heen, vormen een greep uit de thema’s die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd. Naast deze inhoudelijk component biedt de Ravelijnlezing uitgebreide netwerkmogelijkheden na afloop van de lezing. Met deze combinatie heeft het event in de afgelopen tien jaar een sterke reputatie weten op te bouwen.

Organisatie

De organisatie van de Ravelijnlezing is in handen van de Stichting Ravelijnlezing, dat bestaat uit een vijfkoppig bestuur. De stichting werkt daarbij intensief samen met haar belangrijkste partners, te weten de gemeente Bergen op Zoom en Provincie Noord-Brabant. Daarnaast onderhoudt de Stichting Ravelijnlezing nauwe contacten met andere partijen en initiatieven binnen haar netwerk. Het event de Ravelijnlezing maakt deel uit van het programma van de Delta Innovation Days: een initiatief van Provincie Noord-Brabant dat de Deltaregio in de schijnwerpers zet. Tijdens de Delta Innovation Days kunnen bezoekers kennismaken met hoogstaande, technologische ontwikkelingen en slimme, vernieuwende producten van Brabantse bodem. Daarnaast is er tevens aandacht voor de creatieve en culinaire kracht van West-Brabant.