Water, strategische verbinder van de Delta

Er is geen stof op aarde die zoveel contrast en diversiteit met zich meedraagt als water. Water is van levensbelang en tegelijkertijd levensbedreigend als we onszelf er niet goed tegen (blijven) wapenen – of wanneer er juist een gebrek aan water is. De aanwezigheid van water biedt kansen voor ontwikkeling terwijl klimatologische ontwikkelingen van ons vragen bewust(er) met water om te gaan.

Het klimaat verandert. Ernstige droogte en hevige hoosbuien domineren het nieuws en een dalend grondwaterpeil en stijgende waterspiegel bedreigen de West-Brabantse landbouw. Welke stappen moeten we nemen om het hoofd boven water te houden? En welke kansen biedt water om in de toekomst het wonen, werken en recreëren in de Delta-Regio nóg beter te maken?

Tijdens de 11e editie van de Ravelijnlezing op 23 mei 2019 verkenden we met een drietal inspirerende sprekers de rol van water als strategische verbinder van de Delta.

  • Peter Glas – Deltacommissaris
  • Floris Alkemade – Rijksbouwmeester
  • Lieselotte Kruf – Directeur Dommelsche Bierbrouwerij

Bekijk hieronder de aftermovie van deze inspirerende middag: