De Delta in de Europese Unie

De Ravelijnlezing 2013 had als thema “De Delta in de EU” waarin de Delta als sterk internationaal netwerk binnen de Europese Unie werd belicht. Deelonderwerpen die hierbij centraal stonden waren de ontwikkeling van de Delta als Eurregio; de kansen en projecten in de nieuwe EU programmaperiode 2014-2020 en de wereldhaven en hun achterland.

De Ravelijnlezing heeft inmiddels naam verworven in Noord Brabant, Zeeland en Vlaanderen door het bijzondere sprekersveld van Vlaamse en Nederlandse bodem, de bijzondere setting in de openlucht, het grensoverschrijdende karakter en de unieke en inspirerende boodschap en locatie. Ondernemers, overheid en onderwijs uit de Delta komen bijeen rond de agenda van de toekomst.

Dagvoorzitter
drs. Han Polman

Sprekers
dr. Tini Hooymans
dr. Cathy Berx
dr. Chris Coeck
ir. Daan van Doorn