Topsport in de Delta

Voor de derde Ravelijnlezing werd gekozen voor het thema sport. Daar waar voorheen topsporters wisten te excelleren, naast een burgerbestaan, om in hun inkomsten te voorzien, zijn nu meer en meer de sportinfrastructuur en ondersteuning een ‘conditio sine qua non’ geworden om talenten te kunnen laten uitblinken.

Daar is voor de zuidwestelijke Delta van Nederland en Vlaanderen nog een grote inhaalslag te maken. Allereerst al door over de provinciale en landelijke grenzen te kijken en te werken aan verbinding vanuit eigen kracht. Via de Ravelijnlezing 2011 wordt hiervoor een aanzet geboden. Het Topsportcentrum Delta werd als een eerste concrete stap tijdens dit symposium gelanceerd.