Inspirerend, geïnspireerd leiderschap

Prikkelende voordrachten, gecombineerd met visie en actualiteit, dat zijn de kenmerken voor wat een jaarlijkse traditie moet worden: De Ravelijnlezing op de historische grond van ‘t Ravelijn in Bergen op Zoom. Op 14 mei 2009 vond de 1e editie plaats, met de gastsprekers Jan Pelle en Guust Verpaalen. Zij gingen ieder, na een passende inleiding van burgemeester Polman, op eigen wijze in op het thema van dit jaar “Inspirerend, Geïnspireerd Leiderschap”.

In december 2008 nam Ravelijn Advocaten het initiatief om, vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid, de Ravelijnlezing te organiseren. We kunnen u melden dat de 1e Ravelijnlezing een succes geworden is.

De aanwezige genodigden (de overheid, het onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties) werden geïnspireerd over leiderschap en hoe dit toe te passen in de praktijk, op de werkvloer en in de persoonlijke omgeving. Na de lezing volgde er een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.