Coronamaatregelen dwingen organisatie tot staken voorbereidingen

Ravelijnlezing 2020 met als thema ‘Energie, de kracht van de Delta’ die zou plaatsvinden op 11 juni gaat niet door. Door de coronamaatregelen en onzekerheid die ermee gepaard gaat, heeft het bestuur van organisator Stichting Ravelijnlezing in samenspraak met de betrokken partners, Gemeente Bergen op Zoom en Provincie Noord-Brabant, besloten de voorbereidingen te staken.

Op 23 maart heeft de Nederlandse overheid aanvullende maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor geldt er tot 1 juni een algeheel verbod op bijeenkomsten en evenementen. Door deze maatregel kwam het doorgaan van de Ravelijnlezing, die gepland stond voor 11 juni, dermate onder druk te staan dat de organisatie het niet reëel vindt om de voorbereidingen voort te zetten.

Stichting Ravelijnlezing en de betrokken partners zijn al maanden volop bezig met de organisatie van het jaarlijkse kennis- en netwerkevent. Rob Snepvangers, voorzitter van de stichting: “Op een zeker moment kom je op een punt dat kosten en concrete afspraken gemaakt moeten worden. Op dat punt moet je voldoende zekerheid en vertrouwen hebben dat het event kan doorgaan en dat hebben we op dit moment gewoonweg niet. Dan moet je, ook naar je partners en andere betrokken partijen toe, realistisch en professioneel zijn. Hoezeer we deze uitkomst ook betreuren.”

De Ravelijnlezing, die voor de 12e keer zou plaatsvinden, had dit jaar als thema: ‘Energie, de kracht van de Delta’. De organisatie weet nog niet of dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de editie van volgend jaar, die gepland staat op 3 juni 2021. Snepvangers: “We leven momenteel in een onwerkelijke, onvoorspelbare tijd. Wie had er een paar maanden geleden gedacht dat we nu gebukt zouden gaan onder een pandemie die ons dagelijks leven zo ontregelt? Als Stichting Ravelijnlezing streven we altijd naar een actueel thema, een thema waarvan men ‘wakker zou moeten liggen’. Dit jaar kwamen wij uit op energie en de klimaatdoelstellingen. Het zou goed kunnen dat we dit thema volgend jaar nog actueel genoeg vinden. Maar de afgelopen weken laten zien dat zaken heel snel kunnen veranderen. Laten we ons eerst maar eens focussen op de echt belangrijke dingen in het leven”, besluit Snepvangers.