Peter Glas

Peter Glas Deltacommissaris

Peter Glas is sinds 1 januari 2019 deltacommissaris. Als regeringscommissaris doet hij voorstellen voor het Deltaprogramma, inclusief de financiële consequenties daarvan. Het Deltaprogramma gaat over de langetermijnveiligheid van ons land en de zoetwatervoorziening.

Peter Glas (Hoorn, 1956) studeerde wis- en natuur-wetenschappen en Nederlands recht in Leiden. Hij was in de periode 1983-1989 werkzaam als onderzoeker-consultant bij het Waterloopkundig Laboratorium (WL|Delft Hydraulics) te Delft. Van 1989 tot 1991 werkte hij als senior beleidsambtenaar bij het Directoraat Generaal Milieu van VROM. Daarna keerde hij terug naar WL|Delft Hydraulics (nu Deltares), aanvankelijk als regiomanager Centraal en Oost Europa, later in lijnfuncties. Per 1 maart 2003 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot watergraaf van Waterschap De Dommel, zijn huidige hoofdfunctie. In de periode 2004-2015 was hij daarnaast lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarvan 2010-2015 als landelijk voorzitter. Sinds 2013 is hij internationaal voorzitter van het OECD Water Governance Initiative.