Peter Glas

Peter Glas Deltacommissaris

Peter Glas (Hoorn, 1956) studeerde wiskunde en natuurwetenschappen en Nederlands recht in Leiden. Hij was in de periode 1983-1989 werkzaam als onderzoeker-consultant bij het Waterloopkundig Laboratorium (WL|Delft Hydraulics) te Delft. Van 1989 tot 1991 werkte hij als senior beleidsambtenaar bij het Directoraat Generaal Milieu van VROM. Daarna keerde hij terug naar WL|Delft Hydraulics (nu Deltares), aanvankelijk als regiomanager Centraal en Oost Europa, later in lijnfuncties. Per 1 maart 2003 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot watergraaf van Waterschap De Dommel. In de periode 2004-2015 was hij daarnaast lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarvan 2010-2015 als landelijk voorzitter. Sinds 2013 is hij internationaal voorzitter van het OECD Water Governance Initiative.

Eind oktober 2018 werd hij benoemd als Deltacommissaris – het ambt dat hij sinds 1 januari van dit jaar vervult. Als regeringscommissaris doet hij voorstellen voor het Deltaprogramma, inclusief de financiële consequenties daarvan. Het Deltaprogramma gaat over de langetermijnveiligheid van ons land en de zoetwatervoorziening.