Floris Alkemade

Floris Alkemade Rijksbouwmeester

Floris Alkemade (1961) is architect. Na zijn afstuderen bij Rem Koolhaas aan de TU Delft was hij 18 jaar lang verbonden aan het bureau OMA, waarvan de laatste 7 jaar als partner. Hij werkte aan grote projecten en studies over de hele wereld, zowel op het schaalniveau van de architectuur als van de stedenbouw. Sinds 2008 leidt hij zijn eigen bureau FAA met projecten in binnen- en buitenland. Met FAA werkt hij onder meer aan grootschalige architectuurprojecten in Frankrijk, waaronder de herontwikkeling van het 600 meter lange entrepotgebouw Macdonald in Parijs. Floris Alkemade was 11 jaar verbonden als gast-hoogleraar aan de Universiteit van Gent en sinds 2014 is hij lector aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Sinds september 2015 is Alkemade benoemd als Rijksbouwmeester. Hij combineert zijn rijksbouwmeesterschap met zijn werk voor zijn bureau FAA en zijn lectoraat aan de Academie van Bouwkunst. Daarnaast is hij samen met de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck de curatoren van de komende twee edities van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)  in 2018 en 2020.